Køb og bestilling

Generelt

Ved køb af værker, gives pengene ikke retur, men erstattes af et tilgodebevis på beløbet. 
Har man fået et værk i gave, kan dette byttes til et tilsvarende eller indgå delbetaling af andet værk.


Ved køb

Ved køb betales enten kontant, via MobilPay eller ved tilsendt faktura. Betalingsinfo og betingelser fremgår af denne.

Ved kontant køb, modtages en kvittering.


Ved bestilling

Ved bestilling betales halvdelen ifølge fremsendt faktura(50%) ved opstart af maleriet, dvs. når vi har en plan og jeg går igang på lærredet. Resten betales efter aflevering ifølge fremsendt faktura.